licitatie de arta pentru infiintarea primei scoli de muzica veche din Romania

album foto : “licitatie de arta pentru infiintarea primei scoli de muzica veche din Romania”

locatie: Muzeul National al Taranului Roman

Echipa de proiect: Radu Boroianu: curator, conducătorul licitației. Laurențiu Constantin (coordonator de proiect), Raluca Enea, Adriana Gheorghe, Luiza Barcan (critic de artă, texte), Diana Dima (grafică), Karina Han (PR), Diana Mețiu, Silvia Stan, Oana Subțirica (DMI – promovare), Francisca Dragomirescu, Bogdan Enache, Alexandru Grădinariu, Alina Manole, Petre Ghergu (voluntari).

Organizatorii aduc mulțumiri tuturor artiștilor care au donat operele prezente în licitație și tuturor prietenilor care au suținut într-un fel sau în altul realizarea proiectului.

Artisti prezenti in licitatie:

Vasile Mureșan-Murivale Aurel Tar Ion Lazăr Horea Paştina Marian Zidaru Monica Vasinca Ştefan Câlţia Vasile Tolan Mirela Trăistaru Virgiliu Parghel Mircea George Bogdan Vlăduță Ana – Maria Panaitescu Sorin Ilfoveanu Marcel Lupşe Adrian Chira Francisc Chiuariu Valeriu Mladin Dorothea Fleiss Medi Wechsler Dinu Alina Manole Petre Ghergu Mircia Dumitrescu Miruna Budișteanu Viorel Mărginean Mihai Perca Ion Atanasiu Miron Duca Iacob Lazăr Ştefan Pelmuş Ion Nemţoi Gabriel Ghizdavu Dragoş Lumpan

#IacobLazăr #MironDuca #IonAtanasiu #AdrianChira #BogdanVlăduță #AnaMariaPanaitescu #VirgiliuParghel #VasileTolan #FranciscChiuariu #RalucaEnea #alinamanole #HoreaPaştina #RaduBoroianu #DorotheaFleiss #AlexandruGrădinariu #MirunaBudișteanu #StefanPelmus #MirelaTrăistaru #SilviaStan #OanaSubțirica #MarcelLupşe #MirciaDumitrescu #FranciscaDragomirescu #MarianZidaru #PetreGhergu #IonLazăr #AurelTar #muzeultaranuluiroman #MediWechslerDinu #MirceaGeorge #SorinIlfoveanu #IonNemţoi #DragoşLumpan #licitațiedeartăpentruînființareaprimeișcolidemuzicăvechedinRomânia #AdrianaGheorghe #GabrielGhizdavu #valeriumladin #BogdanEnache #DianaMețiu #MihaiPerca #LaurențiuConstantin #DianaDima #KarinaHan #licitatiedearta #ViorelMărginean #MonicaVasinca #VasileMureșanMurivale #ŞtefanCâlţia #LuizaBarcan

0 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate