“Far From Loneliness”

Far From Loneliness

Expoziţie DanaArt Gallery sub Patronajul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti

Centrul de Cultură al Primăriei Sect 2, „Mărcuţa”

11 aprilie – 10 iunie

Artişti: Alina Manole / Bogdana Contraş / Corina Sârbu / Cornelia Gherlan / Daniela Zbarcea / Eugen Vasile Iovan / Ingrid Juncanariu / Mirela Iordache / Nadina Pascariu / Valeria Diaconu

Curator Mihai Plămădeală

Expoziţia Far From Loneliness este rezultatul direct a două expoziţii anterioare de grup realizate sub egida DanaArt Gallery: Far Too Much Purple şi Loneliness in Crowd. Artiştii, lucrările şi titlul se regăsesc în principiu în configuraţiile evenimentelor plastice amintite, însă ceea ce a rezultat este mai mult (şi în fapt altceva) decât o simplă retrospectivă. Diversitatea stilistică şi tematică este potenţată prin dialoguri vizuale consonante. De acestă dată, coordonatele “lotului” sunt morfologia şi complementaritatea. Artiştii se îndepărtează la o distanţă cât se poate de mare unii de alţii, rămânând în acelaşi timp împreună. Ruperile de ritm şi câteodată şocul cromatic, sunt balansate prin înseriere, dimensiuni ori încadrări. Cele câteva lucrări inedite ale expoziţiei amplifică omogenitatea şi continuitatea întregului, dar ceea ce contează este individualitatea. Artiştii se reprezintă ca entităţi distincte, demonstrând implicit că ceea ce realizează poate supravieţui în orice colecţie, privată sau publică.

Mihai Plămădeală, curator#alinamanole #NadinaPascariu #EugenVasileIovan #Mărcuţa #MirelaIordache #CorneliaGherlan #FarFromLoneliness #IngridJuncanariu #MihaiPlămădeală #CorinaSarbu #CentruldeCulturăalPrimărieiSect2 #BogdanaContraş #danielazbarcea #valeriadiaconu #danaartgallery

0 afișări0 comentarii